2013-08-10

Tučepi soap opera

=> go private // => súkromný post
sometimes it fails, but we will come back. nice place, really. // občas to nevíde, ale vrátime sa. úžasné miesto.