2013-10-20

Autumn is still here // Ešte je tu jeseň

 "mám mapu!" tak sme šli // "I have a map!" so we walked

prvý skromný odhad bol, že šnúra má 80m.. mala 300m! // first modest estimate was that the wire have 80m.. it was 300m!

občas je ťažké uveriť, že je tak krásne medzi letiskom a Slovnaftom // sometimes it's hard to believe that it's so nice between airport and oil-rafinery

viac na súkromnom blogu // more at private blog