2013-11-01

Stovežatá // Hundredspired

prechádzka pri Vltave, výklady, a Orloj. Dobrý plán na prvý večer v Prahe // walk by Vltava, window-shopping, and the Orloj. Good plan for first night at Prague


viac na súkromnom blogu // more at private blog