2013-11-30

Vianočné trhy Bratislava // Christmas market Bratislava


v meste sa už zvianočnieva // city is being christmastified
a nakoniec detský kolotoč // last but not least the carousel

viac na súkromnom blogu // more at private blog