2013-12-31

a je to tu // and it's here

tento rok sme si len troška zaprskali na záhrade a pozerali čo dajú susedia //
this year with only sizzle-sputtered at our garden and just watched the show by neighborhoods
Všetko dobré do Nového Roku! // Only the best for the New Year!
viac na súkromnom blogu // more at private blog

2013-12-30

ako turisti // like a turists


po malom posilnení ideme na hrad // aftre small snack let's walk up to castle
Bratislava mesto mieru // Bratislava city of peace
bude trvať večne kým sem slnko zasvieti // it will take ages until the sun will shine at this place


dobre, že studňa sa už nepoužíva ako zdroj pitnej vody // it's good that the well is not used as source of drinking water anymore

ako turisti musíme zhodnotiť, že hrad je velmi krásny a zaujímavý // like a turists, we must say that castle looks very nice and it's interesting on the first look

viac na súkromnom blogu // more at private blog

2013-12-24

Vianoce // Christmas

pripravený na večeru // ready for the dinner
po večeri hurá von zapáliť Vianočný "ohňoprsk" //
running out after dinner to light a Christmas  "fire-sputter"
"počul si to? rolničky. určite už Ježiško doniesol darčeky" //
"did you hear it? jingle bells. must have been Santa unloading the gifts."
štastné a príjemné Vianoce všetkým //
very merry Christmas to everyone

viac na súkromnom blogu // more at private blog

2013-12-23

a zase Kuchajda // Kuchajda once more

ostal nám doma chlebík tak sme išli pozrieť vtáčikov // we took bread leftovers, and get out to check on some birds
čajky vyhrali väčšinu bitiek // gulls were winning most of the fights
videli sme aj jedného motýľa // we even saw one butterfly
čistá // pure

Bernikla kanadská (Branta canadensis) nieje bežne na Kuchajde // Canada Goose, not too common here
viac na súkromnom blogu // more at private blog