2013-12-30

ako turisti // like a turists


po malom posilnení ideme na hrad // aftre small snack let's walk up to castle
Bratislava mesto mieru // Bratislava city of peace
bude trvať večne kým sem slnko zasvieti // it will take ages until the sun will shine at this place


dobre, že studňa sa už nepoužíva ako zdroj pitnej vody // it's good that the well is not used as source of drinking water anymore

ako turisti musíme zhodnotiť, že hrad je velmi krásny a zaujímavý // like a turists, we must say that castle looks very nice and it's interesting on the first look

viac na súkromnom blogu // more at private blog

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára