2013-12-29

Prechádzka pri rieke // Walk by river


Vianoce sú všade // Christmas everywhere

prestavba Starého Mosta // rebuild of the Old Bridge
viac na súkromnom blogu // more at private blog