2014-01-31

Ponor // Dive

Pripraviť // Prepare
Test vody // Water test
Okuliare nasadiť // Glasses set
Ponor // Dive

Viac na súkromnom blogu // More at private blog