2014-02-22

ako päsť na oko // like a fist to an eye

tak toto nepochopím, asi nikdy // I don't understand this, and maybe I never will
aj napriek vetru sa prechádzka vydarila // in spite of strong wind the stroll was nice


Viac na súkromnom blogu // More at private blog