2014-02-24

Kodaň priblíženie // Approaching Copenhagen

zima končí. výhľad z lietadla sa zlepšuje // winter is ending. view from airplane is improving.

Najväčšia offshore veterná farma. Celková výška 115m, priemer rotora 93m. ..viac foto.
//
Sweden largest offshore wind farm. Total height 115m, rotor diameter 93m. ..more photo.

Øresund - most // bridge
Najdlhší kombinovaní cestný a vlakový most v Európe.
//
The longest combined road and rail bridge in Europe.

Budova Twisted torso, navrhnutá na základe otáčajúceho sa torza ľudského tela, autor Santiago Calatrava.
//
Twisted torso building, based on the based on the form of a twisting human being, created by Santiago Calatrava.

Ostrov Salthom // Salthom Island
len 2m nad úrovňou mora // just 2m above sea level

Ostrov Peberhelm, začiatok tunela - pokračovanie mostu Øresund
//
Peberhelm island, begining of the tunnel - continuation of the Øresund bridge