2014-02-23

vár (not as variable)

po Tropicarium sme sa zastavili aj na hrade // after Tropicarium we walked a bit around the castle

očividne potrebujem investovať do širokouhlého objektívu. nejako sa mi to tam 'nemestilo'. // obviously I need to invest into wide-lense. it doesn't fit into my current one.

a takto to vyzerá za pochodu, bez statívu // and this is how it looks on the move, without tripod

Viac na súkromnom blogu // More at private blog