2014-03-14

Bratislava from the tower

Hurbanovo námestie, Kostol Najsvätejšej Trojice
//
Hurbanovo square, Holy Trinity church

Letná čitáreň u Červeného Raka
//
Summer reading room at Red Crayfish

Baštová ulica, najužšia ulica v meste, na čísle 7 býval mestký kat.
//
Baštová street, narrowest street in the city, city executioner lived on number 7.

Michalská ulica, jedna z najstarších ulíc mesta, pôvodne časť cesty od Severného mora k dunajskému brodu. V pozadí Nový most (povodné a krajšie meno most SNP).
//
Michalská street, one of the oldest street in the town, originally it was part of the road from North Sea towards the ford on Danube river. The "New bridge" in the background (former and much nicer name was bridge of the Slovak National Uprising).

Kostol Najsvätejšej Trojice z veže Michalskej brány
//
Holy Trinity church from the tower of the Michalská gate

Prezidentský palác v pozadí.
//
Presidential palac in background

Michalská brána
//
Michalská gate

ulica Na Vŕšku
Kapitulská ulica

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára