2014-03-29

Pomocník // Helper

posledné foto nemáme. vraj, aby sme zákon neporušili.
//
we do not have the last photo. they said, to avoid breaking of the law.
Viac na súkromnom blogu // More at private blog