2014-03-21

Toys for camera

Tatinko ma nové hračky k foťáku // Daddy have new toys for his camera

LED light
a makro krúžky // and macro rings

Viac na súkromnom blogu // More at private blog