2014-04-27

Copenhagen - 1st day - stroll through the city


Aj takto môže vyzerať stavenisko. Tých pár posledných mesiacov čo tu chodím sa ta stena pravidelne mení. Neskôr spravím post aj z ostatných fotiek. Tentoraz to bola interaktívna pixel stena. Veľa ľudí sa zastavilo. // Wall around the construction site does not need to be dull. During the last months I'm visiting CPH this wall is regularly changed. I should do post later on showing some other pictures I took here. This time it was interactive pixel wall. Lot's of people stop by, and played a bit.

Slávny Nyhavn (Nový Prístav) // Famous Nyhavn (New Harbour)
Doležitý nákladný a rybársky prístav v 17.storočí, postupne ako sa oceánske lode stavali väčšie začal pustnúť. Neskôr ho obnovili ako pamiatku. 
//
Important goods and fisherman port in 17th-century. Started to be deserted once the ocean ships grow larger. Later on was recovered as historical place.

prešli sme sa k divadlu a obzreli si operu na druhej strane // theater and opera are build on the other side of the canal, opposite of each other,ďalej cez Amaliehaven // continue through Amaliehavenvýmena stráží na Amalienborg (zimný palác kráľovskej rodiny)
//
changing guard at Amalienborg (winter palac of the royal family)
kostol - Frederiks Kirke, postavený na počesť 300 rokov vládnutia
//
church - Frederiks Kirke, built to celebrate 300 years of reign
čas na občerstvenie // time for refreshmentkonečne viem kde si Spajdy kupuje batohy // finally I know were Spidey si buying his rucksacks


Amagertorv a potom jeden z najstarších kostolov Nikolaikirche // Amagertorv a and later one of the oldest church Nikolaikirche

prvý deň končí, zvez sa s nami späť do hotela // first day is over, join the ride to hotel with us


Viac na súkromnom blogu // More at private blog

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára