2014-04-28

Copenhagen - 2nd day - exploring the road to aquarium

po dni v práci sme sa vybrali preskúmať cestu k akváriu
//
after the day at work we gone to check the road to aquarium

budova je krásna, a mal by som sa tam vrátiť keď budú vonkajšie bazény naplnené vodou. spraviť pár záberov.
//
the building is very nice, and I should return there later once the outside basins are filled with water. to shot a few.

Trochu sme porovnávali a musím povedať, že Tropicarium Budapest je pre mňa asi momentálne troška lepšie ohľadom veľkosti rýb (najme žralokov), rôznorodosti a zážitku. Na druhú stranu Den Bla Planet je zaujímavejšie architektonicky a dizajnovo. Tiež bolo otvorené iba rok dozadu, tak je možné, že nemohli zatiaľ nasadiť väčšie ryby, alebo ešte nenarástli.
//
Comparing a bit with the experience at Tropicarium Budapest was a bit better, taking in the account size of the fishes (mainly the sharks), heterogeneousness (what a word!) and experience. On other hand Den Bla Planet is more interesting from architectonic or design perspective. As well it was opened just one year ago, so maybe they can't introduce bigger fishes, or maybe they just need to grow a bit.

Arapaima // Anaconda

krokodílí tunel // crocodile tunnel

áno, sú tam asi štyri ryby // yes, there are approximately four fishesšatňa, ktorá by v našej domovine nebola moc praktická // cloakroom not practical at our homeland


Viac na súkromnom blogu // More at private blog