2014-04-29

Copenhagen - 3rd day - Aquarium it is

kým je tato v práci my si poriadne pozrieme to veľké akvárium
//
while daddy is at work we will explore that big aquarium

Viac na súkromnom blogu // More at private blog