2014-10-20

Aquarium is set

It took as a bit longer to set all what's needed for our new aquarium. We needed to exchange our bedrooms, paint them and shift the furniture around. Last but not least study a bit (a lot) about aquariums again. // Pripraviť všetko pre naše nové akvárium bolo trocha náročnejšie. Museli sme si vymeniť spálne, vymalovať a presťahovať nábytok.
Now we need to wait couple of weeks, before we can bring the fishes. // Teraz budeme musieť počkať pár týždňov prv než donesieme prvé rybičky.

More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.

2014-10-14

2014-10-02

Blue to Green, Vertical to Horizontal // Modrá na Zelenú, Zvyslé na Vodorovné

Due to space constrains and promise about aquarium we made to our son we needed to redesign our bedrooms. Moving from our dreamy blue to playful green.
//
Kvôli miestu na sľubenému akváriu sme robili menšie úpravy. Zo snovej zelenej na hračkársku zelenú.

Next time he can do it all by himself // Nabudúce to už spraví aj sám.

Its easier to use small pieces of tape to mark the proper height, and used those as lead for attaching the major long tape pieces. // Je jednoduchšie označiť malým kúskom pásky správnu výšku a až podľa toho nalepiť dlhé kusy.

Transformation, took us 3 days, or better to say 3 nights during working days. // Dali sme to za 3 dni, alebo lepšie povedané noci počas pracovného týždňa.

Building aquarium stand (DIVERSA), they should learn a bit from IKEA. Some building instructions were plain wrong. // Podstavec pod akvárko (DIVERSA), mali by sa poučiť od IKEA.

DONE // HOTOVO


More at private blog // Viac na súkromnom blogu