2014-10-20

Aquarium is set

It took as a bit longer to set all what's needed for our new aquarium. We needed to exchange our bedrooms, paint them and shift the furniture around. Last but not least study a bit (a lot) about aquariums again. // Pripraviť všetko pre naše nové akvárium bolo trocha náročnejšie. Museli sme si vymeniť spálne, vymalovať a presťahovať nábytok.
Now we need to wait couple of weeks, before we can bring the fishes. // Teraz budeme musieť počkať pár týždňov prv než donesieme prvé rybičky.

More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.