2015-04-16

Fifo the 6th // Fifo 6-tka

Cake is ready & delivered, party can start!
Torta je hotová a doručená, party môže začať!

And they are here, by car or through crocodile.
Už sú tu, autom aj krokodílom.


After the Croc eaten some kids, it was obvious we need to feed the little monsters.
Potom čo Krokodíl zožral pár detí nám bolo jasné, že malé príšery sa musia napapať.

Feeding frenzy

Birthday cake.
Torta.

More at private blog.
Viac na súkromnom blogu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára