2015-04-12

Krakow Wawel royal castle // Kráľovský hrad Wawel

Wawel castle across the Visla.. // Hrad Wawel za Vislou..

and view from the opposite side. // a pohľad z druhej strany.The nicest view on the castle, all the shapes, and all the colors. // Najkrajší výhľad na hrad, všetky tie tvary a farby.

I really liked those models. You can find them across various places in the Krakow. // Tieto modely sa mi naozaj páčili. Sú na viacerých miestach v Krakowe.


More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.