2015-04-12

Wieliczka

Once you buy a ticket and wait for the guide, you're taken down the stairs. A few stairs.. 350 at the start, straight down. // Kúpiš si lístok, počkáš na sprievodcu, a ideš doel schodmi. Je to pár schodov.. 350 rovno dole.

Walking through many corridors, seeing the how miners worked here. Two main dangers to fight underground: water & methane (explosive gas). Hence the gas is lighter than air, in the old days they used these long sticks to burn it out. // Prechádzaš rôznymi chodbami, pozeráš ako baníci pracovali. Najväčšie nebezpečie pod zemou: voda a metán (bum-bum plyn). Metán je ľahší ako vzduch, drží sa pri strope, kedysi na jeho vypaľovanie používali dlhé palice. 

Getting horses underground was challenging and stressful, so once they were down the horses stayed here to work and live, for multiple years. // Doprava koní do bane bola náročná a stresujúca, takže kone ostávali pracovať a žiť niekoľko rokov v podzemí.

Kids were able to try the hard labor, too. // Aj deti si mohli vyskúšať ťažkú prácu.


The big hall was the most amazing place to see, you feel like in the Moria (LOTR). // Najúžasnejšia bola veľká sieň, pocit ako keby si bol v krajine trpaslíkov,


And more corridors. // A zase pár chodieb.


Komora Michalowice
Sample of salt and miniature. // Vzorka soli a miniatúra.Lift across 3 floors, but not for claustrophobic. Each cabin is cca 100x80cm, and it's fully backed by people (public transport bus during peak hours). //
Troj poschodový výťah, ale nie pre klaustrofobikov. Každá kabínka má cca 100x80cm, a je naozaj narvaná na prasknutie (ako 39 do Mlynskej)


More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára