2015-07-30

Side Turkey - day 2

Ďaľšie ráno.. // Next morning..
..si našiel Tureckú rodinu na pláži.. // ..he found Turkish family on the beach..

..ale nakoniec sa rozhodol ísť večer s nami. // ..but finaly he decided to go back to hotel with us.