2015-09-19

Doors of Cesky Krumlov

Doors of Cesky Krumlov // Dvere Českého Krumlova

10th anniversary Cesky Krumlov

We traveled through nice path between Czech and Austrian border, South-East from Cesky Krumlov. Almost zero traffic on Friday evening. It was a rainy day, but before the sunset the sky cleared and we saw this amazing sunset. What an amazing start of  a trip.
//
Rakúsko-Českú hranicu sme prekročili Juho-Západne od Českého Krumlova. Bol piatok večer, žiadne autá, zápchy. Celý deň pršalo, ale večer sa trocha vyčasilo na tento prekrásny západ slnka. Skvelý začiatok výletu.
Back to the car, so we can manage late night walk in city center.

Accommodation at the same place we stayed on our honeymoon trip, at Praktik Penzion. This time we got different room, but during breakfast I managed to snap a photo of the same room we stayed in 10-years ago. // Ubytovaný na rovnakom mieste ako na svadobnej ceste, v Penzióne Praktik. Cez raňajky som si dokonca cvakol aj izbu, v ktorej sme boli pre 10-timi rokmi.


Cesky Krumlov and weather, did not disappointed us.
//
Český Krumlov a počasie nás nesklamalo.Tour de Mirror hall. Get lost! // Tour de Zrkadlová Sieň. Strať sa!

This city is amazing. // Toto mesto je skvelé.

Love in every age. // Láska v každom veku.


Browsing through the shops and food stalls. // Trocha túlania po obchodíkoch a stánkoch s jedlom.

More at private blog // Viac na súkromnom blogu