2015-09-02

I am pupil

Konečne, po dvoch mesiacoch čakania! Máme doma žiaka!
Finally, after two months of waiting! Our boys is a pupil!

..fotky na súkromnom blogu..
..photos at private blog..

Ešte dokúpiť pár škoských potrieb.
Need to complete some school equipment.

A osláviť dobrým obedom.
And celebrate with good lunch.

Na súkromný blog // To private blog

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára