2015-12-26

At grandparents

During the Christmas days we visit all grandparents
//
Počas Vianočných sviatkov sme navštívili aj starých rodičov.


To private blog // Na súkromný blog