2016-05-31

Zábava vo fontáne // Fun in fontaine


More at private blog // Viac na súkromnom blogu

Vlk a kozliatka

Today our brave son starred in school play. // Náš odvážny chlapec hral dnes v školskej hre.
He was the wolf, and what a scare he poured around. // Hral vlka, a poriadneho.
We're very very proud of him. // Sme na neho veľmi veľmi hrdý.

Scene was build by amazing teacher. // Kulisy postavila úžasná učiteľka

More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.

2016-05-14

Forth Worth Stockyards Rodeo

After the long day and drive to and from Caddo Lake, I met with colleagues to see Forth Worth Stockyards Rodeo.
Ain't no proper visit in Texas, without seeing cowboys.
//
Po dlhom dni a cestovaní do Caddo Lake a späť, som sa stretol s kolegami a šli sme pozrieť Forth Worth Stockyards Rodeo.
Bez kovbojov by to nebola žiadna poriadna návšteva Texasu.No bullshit with this one. // S ním by moc srandy nebolo.


To check on: over the time they should run out of the 'wild horse', why they are still so pissed?
//
Zistiť: časom by im mali dôjsť tie divé kone, prečo sú stalé také naštartované?

So I rather not asked. // Tak som sa radšej ani nepýtal.

Jefferson

On the way back from Caddo Lake, I stopped at Jefferson, TX.
It was interesting to see a bit older city, with different architecture.
//
Cestou späť z Caddo Lako, som sa zastavil v Jefferson, TX.
Zaujimavá architektúra.


Lone star everywhere.