2016-05-14

Forth Worth Stockyards Rodeo

After the long day and drive to and from Caddo Lake, I met with colleagues to see Forth Worth Stockyards Rodeo.
Ain't no proper visit in Texas, without seeing cowboys.
//
Po dlhom dni a cestovaní do Caddo Lake a späť, som sa stretol s kolegami a šli sme pozrieť Forth Worth Stockyards Rodeo.
Bez kovbojov by to nebola žiadna poriadna návšteva Texasu.No bullshit with this one. // S ním by moc srandy nebolo.


To check on: over the time they should run out of the 'wild horse', why they are still so pissed?
//
Zistiť: časom by im mali dôjsť tie divé kone, prečo sú stalé také naštartované?

So I rather not asked. // Tak som sa radšej ani nepýtal.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára