2016-05-10

HPE (former EDS) Plano

Former EDS's (now Hewlett Packard Enterprise) Plano, Texas. The campus consists of ~327000 m² of office and data center space on 1.1 km² of land.
The campus included 4x Tier-IV data centers, a command center, four clusters of office buildings, a fitness center, a service station, four helipads and a hanger.
It was the center of the 11 km² Legacy in Plano real estate development, which EDS built.
//
Bývalé kancelárie EDS (teraz Hewlett Packard Enterprise), v Plano, Texas. Komplex mal ~370000m² kancelárskych priestorov a data centier, na celkovej ploche 1.1km².
Boli tu 4x Tier-IV data centrá, riadiace stredisko, 4x bloky kancelárskych budov, fitko, servisné stredisko, 4x helipad a hangár.
EDS tu v minulosti budovalo na ploche 11km².


The big buildings in the background were already sold. There is still place for more than twice as many people as work in the rest of the, now HPE, buildings today.
Even now, these offices are still huge compared to European standards.
//
Veľké budovy v pozadí sú už predané, ale aj napriek tomu v posledných 2x komplexoch je stale miesto pre viac ako dvojnásobný počet súčasných HPE zamestancov.
Aj teraz, tento office vyzerá obrovský v porovnaní s Európskymi štandardmi.