2016-05-14

Jefferson

On the way back from Caddo Lake, I stopped at Jefferson, TX.
It was interesting to see a bit older city, with different architecture.
//
Cestou späť z Caddo Lako, som sa zastavil v Jefferson, TX.
Zaujimavá architektúra.


Lone star everywhere. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára