2016-05-31

Vlk a kozliatka

Today our brave son starred in school play. // Náš odvážny chlapec hral dnes v školskej hre.
He was the wolf, and what a scare he poured around. // Hral vlka, a poriadneho.
We're very very proud of him. // Sme na neho veľmi veľmi hrdý.

Scene was build by amazing teacher. // Kulisy postavila úžasná učiteľka

More at private blog. // Viac na súkromnom blogu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára