2016-08-15

Čičmany

Village of Čičmany is the folk architecture reserve founded in 1977.
Painting on the house originated with the need to preserve the wooden houses, the ornaments are based on local embroidery patterns.
//
Dedina Čičmany sa stala rezervaciou ľudovej architektúry v roku 1977. Maľby na domoch majú základ v potrebe ochrany dreva (vápennaté nátery), ornamenty sú inšpirované vzormi výšivok.