2016-08-31

Křtiny

We hit the roads again, to repeat our trip to Moravsky kras (in Czechia). Last time the main attraction (in cave boat trip) was closed due to high water levels. On the  way to our hotel we make break at nice village Křtiny.
//
Znova na cestách, opäť do Moravského krasu. Naposledy sme sa kvôli vysokej vode nedostali na plavbu loďou v jaskyni. Cestou na hotel sme sa zastavil v tejto krásnej dedinky Křtiny.

Check out how the church looks inside, I made Google sphere there. // Kostol je parádny, som si skúsil spraviť 360 stupňovú fotku (Google sphere).