2017-03-11

Manly beach and Cockatoo IslandWhen you have couple of free days in Sydney, one of the suggestion you will hear is to take the boat from Circular Quay to Manly beach and enjoy the view, so I did.
//
Keď máš pár voľných dní v Sydney, tak jedno z odporúčaní znie choď loďou z Circular Quay na Manly pláž, a vychutnaj si výhľad.


It was not exactly what I was hoping for, but it was a nice ride.
//
Plavba bola skvelá aj keď nie úplne taká ako som čakal.


Manly beach (as any other beach around Sydney) is amazing. Sun, sand and great waves.
//
Všetky pláže v okolí Sydney sú skvelé. Slnko, piesok a úžasné vlny.
Going back to Circular Quay. // Návrat do Circular Quay.


For the sake of getting good sun burn why not to take another, longer trip around Sydney harbors?
Randomly selected port name which looks interestingly - Cockatoo Island.
//
Čo by som nespravil pre dobré spálenie, dlhší výlet po prístavoch v Sydney?
Náhodne vybrané meno prístavu - Ostrov Kakadú.Cockatoo Island is UNESCO World Heritage Site
It was primarily operated as a place of secondary punishment for convicts who had re-offended in the colonies.
Was also the site of one of Australia's biggest shipyards. The first of its two dry docks were built by convicts.
//
Pôvodne pracovný tábor pre trestancov čo opakovane porušovali zákon v kolóniách.
Tiež jedna z najväčších Austrálskych lodeníc. Prvý z dvoch suchých dokov bol postavený trestancami.


When already so far away, why not to make round trip to Sydney Olympic park and back?
First ferry was full, there was Adele concert that day.
//
Ked už som tu, tak dám aj Sydney Olympic park na otočku.
Prvá loď bola plná, Adele mala ten deň koncert.
FUN FACT:
Hey Jude, is boat of family member of one of the richest man in Australia, Frank Lowy, who was born in Slovakia.
//
Lodička rodinného príslušníka jedného z najbohatších ľudí v Austrálii, Franka Lowyho, ktorý sa narodil, tadá na Slovensku.

Moon is looking here differently, not sure what is causing it, but totally different look and feel.
//
Mesiac tu vyzerá ináč, nie som istý čím to je.

This was not a good place to eat a pizza, so I didn't.
//
Toto nebolo dobré miesto na pizzu, ani som si nedal.

To private blog // Na súkromný blog

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára