2017-05-07

oh! Venice!
Jedna krátka zastávaka v Rakúskych Alpách..
//
With one short break in Austrian Alps..


došli sme, do Benátok. Presun na ubytovanie vodným taxíkom.
we were there, in Venice. Taking water taxi to accommodation.
Prvú noc nám pršalo, ale boli sme pripravený.
On first night we got rain, but where prepared.


Na druhý deň // On a second day


Čas ísť domov // Time to go home


To private blog // Na súkromný blog