2017-06-25

Salas Syrex

3 deň // 3rd day
On the beautiful morning we ate strong breakfast, packed the camp and get to nearby shepherd farm Syrex.
//
Počas krásneho rána "SOS my chceme jesť!" sme zjedli raňajky, zbalili stany a vyrazili na blízku farmu Syrex.


Na súkromný blog // To private blog